Онлайн проучване на учителските практики по време на COVID-19

Онлайн проучване на учителските практики по време на COVID-19
Участвайте в онлайн проучване за учителските практики и използването на образователни технологии по време на пандемията # COVID19, инициирано от @scientix_eu , Amgen Teach и @stemalliance_eu! Въпросникът, който е достъпен и на български език, е адресиран до учители в началното и средното образование. Целта му е да събере информация за образователните технологии, използвани през седмиците, последвали избухването на пандемията COVID-19, възникналите проблеми, приетото решение и препоръките, които учителите могат да пожелаят да споделят. Споделете ценния си опит на http://bit.ly/scientix_survey...
Read More

Представяне на проекта SCIENTIX на изложбата в ИМИ по случай 150 годишнината на БАН

Представяне на проекта SCIENTIX на изложбата в ИМИ по случай 150 годишнината на БАН
На 24 септември в Института по математика и информатика бе открита изложба на значими проекти, изпълнявани от Института, в която бе представен и проектът SCIENTIX. Изложбата бе посветена на 150 годишнината от основаването на Българската академия на науките. Постерът може да изтеглите тук.
Read More

Teacher newsletter – септември: месец на позитивното онлайн съдържание

Teacher newsletter – септември: месец на позитивното онлайн съдържание
Днешните млади хора си взаимодействат със съвременните технологии и онлайн съдържание от най-ранно детство. Ето защо е от първостепенно значение тяхното цифрово преживяване да е с възможно най-високо качество. Затова през месец септември ще се проведат редица дейности за повишаване на осведомеността за значението на положителното онлайн съдържание за децата под мотото „За по-добро дигитално детство“. Повече за тази инициатива, както и за други интересни събития може да прочетете тук.  
Read More

Публична лекция на Е. Сендова в департамента по физика към Мичиганския държавен университет

Публична лекция на Е. Сендова в департамента по физика към Мичиганския държавен университет
На 16 август 2019 г. в Мичиганския държавен университет САЩ) Евгения Сендова изнесе публична лекция на тема: "Насърчаване на научно-изследователския дух у деца с изявени способности" (Fostering the art of scientific discovery in gifted children). Тя сподели професионалния си опит от работа с ученици и учители в  контекста на редица европейски образователни проекти с акцент върху изследователския подход, в които ИМИ-БАН е партньор. Отдели специално внимание на проекта Scientix и ролята му за предоставяне на дигитални  ресурси и курсове за учители в подкрепа на този подход. Накрая обсъди предизв...
Read More

IEW-EPIITC 2019: Доклад по покана на Кр. Иванова на тема “Да обучаваме, запазвайки въпросителните”

IEW-EPIITC 2019: Доклад по покана на Кр. Иванова на тема “Да обучаваме, запазвайки въпросителните”
На 5 юли 2019 г. в Чънду, Китай се проведе международен образователен уъркшоп "Exploration and Practices of Interdisciplinary and Innovative Talent Cultivation", организиран от Съчуанския университет, на който Кр. Иванова изнесе доклад по покана на тема "Learning with keeping question marks". В доклада беше обсъдена и ролята на Института по математика и информатика като национална контактна точка за проекта SCIENTIX за изпълнение на основните цели на проекта.
Read More

ICEMST 2019: Пленарен доклад на Е. Сендова на тема “Добри практики в STEM образованието с фокус върху образованието по математика

От 28 април до 1 май 2019 г. в Чешме, Турция, се проведе международната конференция по STEM образование (ICEMST 2019), на която д-р Евгения Сендова изнесе ключов доклад на тема Good Practices Using Digital Technologies in STEM Education with a Focus on Math Education. Тя сподели професионалния си опит от работа с ученици и учители в  контекста на редица европейски образователни проекти с акцент върху изследователския подход, като отдели специално внимание на проекта Scientix и ролята му за предоставяне на дигитални  ресурси и курсове за учители в подкрепа на този подход.  
Read More

Подкрепа за кандидатурата на Scientix за Horizon Impact Award

Подкрепа за кандидатурата на Scientix за Horizon Impact Award
Уважаеми колеги, Проектът Scientix (http://www.scientix.eu/) се нуждае от подкрепа във връзка с кандидатстването за Horizon Impact Award (https://ec.europa.eu/.../horizon-impact-award), посветен на проекти, финансирани от ЕС, чиито резултати са създали обществено въздействие в Европа и извън нея. Спечелването на такава награда би гарантирало на Европейската комисия, министерствата и другите заинтересовани страни да разберат значението на Scientix за образованието по STEM и биха помогнали за осигуряване на финансиране за идните години. Съществува задължително изискване за предоставяне на пис...
Read More

Уебинар “Дигитални и материални ресурси в подкрепа на изследователския подход в математическото образование”

Уебинар “Дигитални и материални ресурси в подкрепа на изследователския подход в математическото образование”
На 14 май 2019 г. от 11 ч. екип от ИМИ-БАН, работещ по проекта Scientix, организира уебинар със свободен достъп на тема "Дигитални и материални ресурси в подкрепа на изследователския подход в математическото образование (с акцент върху дробни числа)". Водещ на уебинара е проф. Тони Чехларова. Представени са видовете ресурси във Виртуалния училищен кабинет по математика и е направена демонстрация с използване на няколко от тях. (more…)
Read More

Представяне на SCIENTIX на VIII нац. конф. “Практични IT решения за образованието”

Представяне на SCIENTIX на VIII нац. конф. “Практични IT решения за образованието”
Тони Чехларова и Евгения Сендова представиха ресурси от портала на Scientix и методика за използванвто им на Осмата национална конференция "Практични IT решения за образованието". (more…)
Read More